Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Truyền thông Liên Kết Việt cam kết chính sách dùng thử và chính sách hoàn tiền chi phí dịch vụ trong vòng 30 ngày, áp dụng cho gói dịch vụ Hosting, Email và VPS với các điều kiện sau:

Những trường hợp được hoàn tiền trong chính sách hoàn tiền của Liên Kết Việt:

  • Tài khoản của quý khách không vi phạm các Chính sách bảo mật và Quy định sử dụng dịch vụ của Liên Kết Việt
  • Gửi thông báo yêu cầu bồi thường cho chúng tôi tại đây trong vòng 05 ngày kể dịch vụ không đáp ứng đúng cam kết.
  • Cung cấp tất cả các thông tin về hỗ trợ của kỹ thuật, về thông báo sự cố kỹ thuật.
  • Quý khách hàng đã thanh toán 100% trước khi gói dịch vụ được kích hoạt.
  • Quý khách hàng sẽ phải chịu các khoản phí phát sinh khi chuyển tiền hoàn trả hoặc và các chi phí khác (nếu có).
  • Đối với các dịch vụ có khuyến mãi kèm theo, số tiền hoàn trả sẽ được trừ đi giá trị của dịch vụ khuyến mãi.
  • Tiền sau khi hoàn sẽ được chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Những trường hợp không được hoàn tiền:

  • Khách hàng sử dụng dịch vụ và tự gây lỗi dịch vụ của mình.
  • Dịch vụ bị gián đoạn do chưa thanh toán cước phí hoặc vi phạm các Quy định sử dụng dịch vụ.
  • Không thông báo bộ phận kỹ thuật để giải quyết sự cố.