Lý do chọn MAILCONGTY.COM

Quản lý chuyên nghiệp bằng hệ thống Direct Admin tiện dụng.

Dễ dàng theo dõi email gửi đến và gửi đi.

Cho phép check mail trên Outlook và Webmail, mọi lúc mọi nơi.

Hệ thống Email server được cài đặt các phần mềm Antivirus, chặn Spam.

Toàn bộ hệ thống server được trang bị port 1Gbps, được đặt tại các Datacenter FPT chuẩn Tier III.

Hệ thống server của Liên Kết Việt được trang bị là những server chuyên dụng chính hãng HP. Ổ đĩa cứng chạy raild đảm bảo độ ổn định, liên tục và đạt hiệu suất cao nhất.

BẢNG GIÁ MAIL CÔNG TY - MAIL HOSTING DÙNG CHUNG

Mail Plus 1

90.000 đ/ tháng

or 1.080.000 đ/năm
Alt image
 • 05 account email
 • 1.000 MB dung lượng
 • Web mail / POP3/SMTP
 • CPanel quản lý email online
 • Anti Spam
 • Quản lý mail vào
Đăng ký

Mail Plus 2

150.000 đ/ tháng

Or 1.800.000 đ/năm
Alt image
 • 10 account email
 • 2.000 MB dung lượng
 • Web mail / POP3/SMTP
 • CPanel quản lý email online
 • Anti Spam
 • Quản lý mail vào
Đăng ký

Mail Plus 3

240.000 đ/ tháng

Or 2.880.000 đ/năm
Alt image
 • 25 account email
 • 5.000 MB dung lượng
 • Web mail / POP3/SMTP
 • CPanel quản lý email online
 • Anti Spam
 • Quản lý mail vào
Đăng ký

Mail Plus 4

420.00 đ/ tháng

Or 5.040.000 đ/năm
Alt image
 • 50 account email
 • 10.000 MB dung lượng
 • Web mail / POP3/SMTP
 • CPanel quản lý email online
 • Anti Spam
 • Quản lý mail vào
Đăng ký

BẢNG GIÁ MAIL CÔNG TY - MAIL SERVER DÙNG RIÊNG

MAIL SERVER 1

800.000 đ/ tháng

Or 9.600.000 đ/năm
MAIL SERVER DÙNG RIÊNG MAILCONGTY.COM
 • 30 account email
 • Tổng dung lượng 30 GB
 • 01 địa chỉ IP riêng
 • Outlook /Web mail
 • CPanel quản lý email online
 • Chống Spam, Virus
Đăng ký

MAIL SERVER 2

1.200.000 đ/ tháng

or 14.400.000 đ/năm
MAIL SERVER 2
 • 50 account email
 • Tổng dung lượng 50 GB
 • 01 địa chỉ IP riêng
 • Web mail / POP3/SMTP
 • CPanel quản lý email online
 • Chống Spam, Virus
Đăng ký

MAIL SERVER 3

1.800.000 đ/ tháng

or 21.600.000 đ/năm
MAIL SERVER DÙNG RIÊNG MAILCONGTY.COM
 • 100 account email
 • Tổng dung lượng 100 GB
 • 01 địa chỉ IP riêng
 • Web mail / POP3/SMTP
 • CPanel quản lý email online
 • Chống Spam, Virus
Đăng ký

MAIL SERVER 4

2.500.000 đ/ tháng

Or 30.000.000 đ/năm
MAIL SERVER DÙNG RIÊNG MAILCONGTY.COM
 • KGH account email
 • Tổng dung lượng 250 GB
 • 01 địa chỉ IP riêng
 • Web mail / POP3/SMTP
 • CPanel quản lý email online
 • Chống Spam, Virus
Đăng ký